martes, 8 de mayo de 2007

O saber máis revelador non é aquel que xurde do razoamento, senón aquel que nace da inmediatez, dunha intuición,como diría Descartes, clara e distinta. É este un saber que nace da totalidade e o único que fain é fluir dende a oscuridade do todo ata a luz da palabra. Un sentir que se devela e que fai aparecer o inescrutable. Aínda así é necesario estar esperto e aberto a este decir, porque o seu sixilo é tal que a miúdo pasa desapercibido