miércoles, 18 de abril de 2007

"A razón non busca a verdade, busca sobrevivir", di Punset. Eu creo que sin a búsqueda da verdade non habería razón e sin razón non hai posibilidade de sobrevivir. Biolóxicamente a nosa inferioridade, a da nosa especie, é manifesta. O saber, a ciencia e a técnica tiveron e teñen que suplir esa carencia. A supervivencia da especie está nas súas mans. Aínda así, penso que esa non é a meta. A razón debe impoñerse a vida, non tratando de perpetuala, senón recoñecendo e defendendo os seus productos: xustiza, igualdade, liberdade, amor, respecto etc...A vida sen estes valores perde o seu sentido, polo menos dende a perspectiva humana. Esa é, sin duda, a gran conquista e o futuro da razón. O futuro da humanidade é impredecible, pero máis alá desta incerteza, o éxito da vida está asegurado: o nacemento, a manifestación ou quizais o desocultamento da consciencia.