miércoles, 14 de febrero de 2007

A filosofía actual camiña entre o pasado que lle deu a vida e o futuro que se desvanece sen un obxecto claro e definido. Os eternos problemas da filosofía agora xa se abordan dende a propia ciencia, esa que ela mesma alumou. O filósofo actual ten medo de enfrentarse coas preocupacións fundamentais da humanidade. Sen ela, pese a súa conscente marxinación, a realidade adolece do seu verdadeiro senso.